x
Gửi thông tin để được tư vấn sớm nhất
Họ và tên*:
Email*:
Số điện thoại*:
Chọn ngày đến*:
Chọn trung tâm đến*:

Tài liệu về bảo hành cho thiết bị Nucleus ®

TÀI LIỆU BẢO HÀNH THIẾT BỊ

Tài liệu về bảo hành cho thiết bị Nucleus ®

Thời gian bảo hành

Tài liệu này rất quan trọng vì nó bao hàm quyền Bảo hành cho mỗi một sản phẩm đã được giao dịch (Sản phẩm), và được định nghĩa dưới đây. Các điều khoản và điều kiện cho bảo hành được quy định ở bên dưới bao gồm các giới hạn quan trọng về việc Sản phẩm sẽ được dùng ra sao.

 Quyền Bảo hành phụ thuộc vào đăng ký của Sản phẩm của bạn tại khu vực mà thẻ đăng ký được cung cấp và, trong cặp đựng thiết bị & phụ kiện, là bằng chứng xác nhận đã giao dịch mua. Vui lòng điền các đăng ký có trên thẻ bảo hành đi kèm về các thông tin của Sản phẩm của bạn và gửi nó cho chúng tôi theo địa chỉ được ghi trên thẻ đăng ký bảo hành.

Xin lưu ý các thông tin áp dụng ở bảng dưới đây và giữ tài liệu này như một bản tham khảo các chi tiết của bảo hành.

Tùy vào quốc gia mà bạn mua Sản phẩm, nhà cung cấp (ở đây sau khi tham khảo được coi như “Cochlear”) cũng như là hãng Cochlear Ltd. (ABN 96 002 618 073) hoặc một trong những công ty con của chúng tôi. Chi tiết liên hệ Cochlear tại thời điểm kết thúc Bảo hành này.

Dưới đây là các hướng dẫn khác về Thời gian Bảo hành.

Thiết bị cấy ghép bên trong Cochlear Nucleus ®

Thời gian Bảo hành

Thiết bị cấy ghép ốc tai Nucleus Cochlear

10 Năm

Thiết bị cấy ghép Thân não Thính giác Nucleus

 

Bảng 1 – Thời gian bảo hành cho thiết bị cấy ghép bên trong ốc tai Nucleus Cochlear

Cochlear Nucleus CP900 Series, EAC200 Series & CR200 Series

Thời gian Bảo hành

Processing Unit – Bộ xử lý âm thanh

3 Năm

Cuộn Coil, Coil Cable và/hoặc Coil Magnet

 

 

 

1 Năm

 

LiteWear Cable – Dây nối dành cho trẻ em

Rechargeable Battery Modules – Dụng cụ sạc pin

Battery Chargers và/hoặc Adaptors – Pin và Nắn dòng

Battery Holders và/hoặc Battery Covers (Zinc Air)

Remote Assistant – Điều khiển từ xa

EAC200 Series Speaker Unit, Ear Moulds and/ or Tools

 

1 Năm

Accessory Cables và/hoặc Adaptors – Các dây phụ kiện

Các phụ kiện khác

90 Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2 – Thời gian bảo hành cho thiết bị Nucleus Cochlear CP900 Series, EAC200 Series & CR200 Series

 

Cochlear Nucleus CP800 Series & CR100 Series

Thời gian Bảo hành

Processing Unit – Bộ xử lý âm thanh

3 Năm

Cuộn Coil, Coil Cable và/hoặc Coil Magnet

 

 

1 Năm

LiteWear Cable – Dây nối dành cho trẻ em

Rechargeable Battery Modules – Dụng cụ sạc pin

Battery Chargers và/hoặc Adaptors – Pin và Nắn dòng

Battery Holders và/hoặc Battery Covers (Zinc Air)

Remote Assistant – Điều khiển từ xa

90 Ngày

Accessory Cables và/hoặc Adaptors – Các dây phụ kiện

 

Các phụ kiện khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3 – Thời gian bảo hành cho thiết bị Nucleus Cochlear CP800 Series & CR100 Series

Sửa chữa hoặc Thay thế Bộ xử lý âm thanh

Thời gian Bảo hành

Cochlear Sửa chữa Bộ xử lý âm thanh trong thời gian còn bảo hành

Không tính thêm thời hạn bảo hành sau sửa chữa

Tiếp tục với thời hạn bảo hành đang/vẫn còn cho Sản phẩm ban đầu (gốc) đã được giao dịch.

Cochlear sửa chữa Bộ xử lý âm thanh cả khi hết thời hạn bảo hành và thu Phí dịch vụ trọn gói khi hoàn thành sửa chữa .

Các linh kiện mới dùng để sửa chữa có thời hạn bảo hành 6 tháng tình từ sau 2 tuần khi Cochlear gửi trả hàng về. Các linh kiện dùng để sửa được liệt kê chi tiết trong  Báo cáo dịch vụ gửi kèm với Bộ xử  lý âm thanh gửi trả về.

Thay thế Bộ xử lý âm thanh khi Bộ xử lý âm thanh nguyên bản vẫn đang trong thời kỳ bảo hành, và do Cochlear đánh giá là không thể sửa chữa được.

Bộ xử lý âm thanh cùng model được thay theo Bảo hành. Tiếp tục thời hạn bảo hành hoặc quyền bảo hành còn lại như của máy mua ban đầu (gốc). Không cộng thêm thời hạn Bảo hành

Bảng 4 – Thời hạn Bảo hành cho Sửa chữa hoặc Thay thế Bộ xử lý âm thanh

Làm mới lại Bộ xử lý âm thanh

Thời gian Bảo hành

Bộ xử lý âm thanh được làm mới lại – khi bán

1 năm

Bảng 5 – Thời hạn Bảo hành cho Sửa chữa hoặc Thay thế Bộ xử lý âm thanh (khi đã bán)

Thời gian Bảo hành

Thời điểm bắt đầu

10 năm

Thời điểm bắt đầu vào ngày phẫu thuật

3 năm

Thời điểm ngay tại ngày đầu tiên khi bật máy hoặc sớm nhất ngay 3 tháng sau ngày Cochlear giao hàng đi.

1 năm

Thời điểm 2 tuần sau ngày Cochlear giao hàng đi

90 ngày

Thời điểm bắt đầu 2 tuần sau ngày Cochlear giao hàng đi

Bảng 6 – Thời gian Bảo hành

Điều khoản, điều kiện và ràng buộc của Bảo hành

A.     Giới thiệu

Các từ xuất hiện chữ nghiêng trong Tài liệu về Bảo hành này , có định nghĩa được qui định tại phần D.

Tài liệu về Bảo hành này cung cấp quyền hạn cụ thể hợp pháp cho bạn. Bạn có thể cũng có các quyền khác theoluật của địa phương.

B.     Bảo hành và quyền lợi của bạn

1.      Chúng tôi, Cochlear cam kết bảo hành cho bạn, người dùng trực tiếp Sản phẩm, đó là:

a.       Mỗi Sản phẩm đều đảm bảo chất lượng để giao dịch trên thị trường

b.      Sản phẩm đáp ứng đúng với những mục tiêu của nó hoặc mục tiêu chúng tôi đặt ra, khi chúng tôi cung cấp nó đến tay bạn, và

c.      Trong thời hạn bảo hành các Sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí đối với các lỗi trong thiết kế, lắp ráp hoặc lỗi vật liệu. Bảo hành này sẽ luôn đáp ứng và thỏa mãn với những chương trình mục tiêu được lập ra.

2.      Nếu Sản phẩm không đáp ứng đúng với chất lượng mà nó đã cam kết khi bán ra, hoặc có những khiếm khuyết trong thiết kế, lắp ráp hoặc vật liệu trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ:

a.       sửa chữa Sản phẩm (chỉ ở Australia: xem lưu ý 1 bên dưới) ; hoặc

b.      thay thế Sản phẩm ( việc thay thế sản phẩm có thể là làm mới lại, chứ không phải là thay mới, và có thể khác so với cái ban đầu (gốc) nhưng không  khác quá nhiều) ( chỉ ở Australia: xem lưu ý 1 bên dưới); hoặc

c.      thanh toán phí sửa chữa Sản phẩm, hoặc

d.      thanh toán phí để thay thế Sản phẩm, hoặc

e.      hoàn trả lại hoặc thanh toán tín dụng cho chi phí của Sản phẩm

Nghĩa vụ của chúng tôi theo điều khoản B.2. không bao gồm các phụ phí liên quan tới mất mát hoặc chi phí phát sinh trong khi thực hiện Bảo hành, cũng như với những mất mát về thu nhập, doanh thu hoặc lợi nhuận hoặc chi phí y tế (gồm chi phí liên quan đến phẫu thuật, viện phí hoặc các chi phí chăm sóc khác), chi phí cho khách sạn hay đi lại. Bạn phải chịu tất cả các chi phí đã đưa ra ở trên.

3.      Trừ khi và có các yêu cầu thêm về qui định theo luật lệ sở tại, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào (trừ các qui định trong Tài liệu Bảo hành này) với bạn hay với bất cứ ai khác dưới bất kỳ hoàn cảnh nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả của mất mát, hỏng hóc ( gồm mất mát hoặc hỏng hóc do hành động sơ suất hay cố ý hoặc trong mặc định của Cochlear, các bộ phận có liên quan của Cochlear, nhân viên hoặc đại lý) dù phát sinh từ sự vi phạm điều khoản nào hoặc vi phạm bảo hành, sự vi phạm bất kỳ qui định nào của pháp luật hoặc bất kỳ qui định nào trong các điều khoản, điều kiện hoặc qui định bảo hành liên quan đến Sản phẩm .

4.      Ngoại trừ và với các qui định của luật lệ sở tại yêu cầu, tại nơi Sản phẩm được Sửa chữa hoặc Thay thế theo khoản B.2. của Bảo hành này, các quyền lợi bảo hành qui định theo điều B.1. sẽ áp dụng cho khoảng thời gian chưa hết hạn bảo hành so với Thời gian Bảo hành của Sản phẩm ban đầu (gốc).

5.      Tất cả các điều khoản, điều kiện, bảo hành và bảo đảm dù theo luật định hay không, mà không được Bảo hành này qui định, sẽ bị loại trừ và sẽ không áp dụng với Sản phẩm mà không như các điều khoản , điều kiện, bảo hành hoặc bảo đảm đã đưa ra hoặc bị buộc áp dụng theo qui định luật lệ sở tại mà không thể có ngoại lệ hay giới hạn .

6.      Nơi áp dụng luật lệ sở tại cho bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc bảo đảm mà không thể có ngoại lệ hoặc bị giới hạn, thì sau đó các điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc bảo đảm đó áp dụng cho bạn và Sản phẩm và các ngoại lệ và các ràng buộc qui định trong Tài liệu bảo hành này có thể không áp dụng với bạn.( chỉ ở Australia: điều 2 & 3 bên dưới)

7.      Bất kỳ những ngoại lệ hoặc giới hạn qui định ở trên mà trái với luật lệ sở tại sẽ không hiệu lực chỉ với phạm vi mà ngoại lệ hoặc giới hạn đó đưa ra trái với điều luật mà địa phương đó đưa ra.

Chú ý (chỉ ở Australia)

1.      Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods

2.      The benefits given by this Warranty are in addition to any other rights and remedies of a consumer under a law in relation to any goods or services to which this Warranty relates.

3.      Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

C.     Những Nghiêm cấm trong bảo hành

8.      Sản phẩm được thiết kế và sản xuất để hoạt động với các đặc điểm kỹ thuật ở trong Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng đi kèm

9.      Trừ những điều đã công bố trong Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, Sản phẩm được thiết kế và sản xuất để hoạt động trong giới hạn nhiệt độ + 50C (+410F) tới + 400C (+1040F) cho Bộ xử lý âm thanh và bộ điều khiển; và + 100C(500F) tới + 430C(109.40F) đối với thiết bị cấy ghép bên trong. Ngoại trừ những điều khác đã ghi trong Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, Sản phẩm sẽ không chịu được nhiệt độ dưới – 200C (- 40F) hoặc khoảng + 500C (+1220F) và như vậy bảo hành sẽ không được áp dụng.

10. Sản phẩm  được cung cấp cho bạn với các điều kiện tiêu chuẩn để được phép giao dịch thương mại. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Tài liệu Bảo hành này và Điều kiện Tiêu chuẩn  giao dịch thương mại sản phẩm, thì Điều kiện Tiêu chuẩn khi giao dịch thương mại sản phẩm của chúng tôi được ưu tiên.

11. Nếu Sản phẩm được sử dụng trái với ngày đã đóng dấu “ Sử dụng trước - Use Before”, Bảo hành của Sản phẩm này có khả năng sẽ mất hiệu lực khi Cochlear xét duyệt.

12. Bảo hành này phụ thuộc vào việc đăng ký Sản phẩm vào thẻ đăng ký mà bạn được cung cấp, trong cặp đựng, bằng chứng xác nhận cho việc bạn đã mua hàng. Xin hãy điền các thông tin vào thẻ đăng ký kèm theo vào gửi ngay theo địa chỉ ghi trên thẻ.

13. Bảo hành này sẽ mất hiệu lực khi Cochlear xét duyệt, nếu chúng tôi tìm thấy bằng chứng của việc thay đổi, xử lý sai hoặc sửa chữa Sản phẩm bởi bất kỳ người nào không phải là nhân viên có thẩm quyền mà chúng tôi cho phép.

14. Bảo hành sẽ mất hiệu lực khi Cochlear xét duyệt, nếu chúng tôi tìm thấy bằng chứng của việc sử dụng sai, các sơ suất hay tai nạn đối với Sản phẩm với lỗi do bạn, do bác sĩ hay bất kỳ người nào khác.

15. Bảo hành này không có trách nhiệm đối với các khuyết tật hoặc thiệt hại phát sinh từ các phụ kiện hoặc các liên quan đến sử dụng sản phẩm với các bộ xử lý âm thanh không phải của Cochlear hay thiết bị cấy ghép không phải của Cochlear.

16. Tùy theo luật sở tại,  chúng tôi không thay mặt đại diện hay bảo đảm về việc cơ thể con người sẽ có phản ứng bất lợi với Sản phẩm

17. Các bộ phận được thay thế theo Bảo hành này sẽ trở thành tài sản độc quyền của Cochlear, và Cochlear có thể yêu cầu lấy lại bộ phận ban đầu (gốc) trước khi tiến hành thay thế, thanh toán hay hoàn lại tiền.

18. Bảo hành này không được chuyển nhượng. Bạn không thể chuyển nhượng Bảo hành của bạn cho người khác.

D.    Giải thích các từ khóa chính

Luật sở tại có nghĩa là luật pháp đang áp dụng và những luật lệ khác có quyền áp dụng ở nơi mà Sản phẩm được cung cấp tới cho bạn.

Sản phẩm là các thiết bị được chúng tôi sản xuất và cung cấp cho bạn được mô tả ở bảng dưới

Bộ xử lý âm thanh (cũng còn được gọi là máy nghe, bộ xử lý lời nói, bộ xử lý âm thanh v,v…) là bộ phận đeo lắp bên ngoài bao gồm có các hệ thống vi xử lý.

Thời gian Bảo hành tương ứng với một Sản phẩm, có nghĩa là thời gian qui định đối với Sản phẩm có trong bảng dưới đây.

E.     Mọi yêu cầu và chi tiết liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc bạn có khiếu nại về Bảo hành, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của Cochlear nơi gần nhất, hoặc một dịch vụ chăm sóc khách hàng của Cochlear nơi gần nhất có trong danh sách dưới đây.

Customer Service:

Cochlear Asia Paciffic

1 University Avenue

Macquarie University

NSW 2109

Australia

Toll free (Australia) 1800 620 929

Toll free (New Zealand) 0800 444 819

Tel:+ 612 9425 5202

Fax:+ 612 8002 2800

Hoặc Toll free 1800 005 215

Email: customerservice@cochlear.com

Customer Service:

Cochlear Europe

E Dashwood Lang Road Bourne Business Park Addlestone

Surrey

KT152HJ

UK

Tel:+44 (0) 1932 87 1500

Fax:+44(0) 1932 87 1526

Email: info@cochlear.co.uk

Customer Service: Cochlear Americas

13059 E. Peakview Avenue Centennial

CO 80111

USA

Toll free (Notth America)

1800 523 5798

Tel:+ 1303 790 9010

Fax:+1303 792 9025

Email: customer@ cochlear.com

Ngoài ra, liên hệ với địa chỉ gần nhất của Cochlear được liệt kê ở trang bìa sau.

CÁC THÔNG TIN QUAN TRỌNG KHÁC

Không có Bảo hành mở rộng hay bổ sung hoặc các điều khoản, điều kiện, ràng buộc Bảo hành, các thông tin cung cấp dưới đây sẽ có các hướng dẫn liên quan đến Bảo hành.

Đăng ký Sản phẩm

 

 

Xin hãy điền thông tin để hoàn tất đăng ký vào thẻ đăng ký kèm theoSản phẩm của bạn và chuyển ngay nó đến địa chỉ ghi trên thẻ đăng ký. Trong cặp đựng phụ kiện, các chứng nhận của việc giao dịch mua hàng có thể yêu cầu để hoàn thành thủ tục thực hiện bảo hành. Xin hãy giữ lại bất kỳ giấy biên nhận hoặc vận đơn, hóa đơn tại thời điểm mua Sản phẩm.

Thời hạn bảo hành

 

 

Việc Cochlear sửa chữa hoặc thay thế Bộ xử lý âm thanh, bộ điều khiển, phụ kiện hoặc các phần khác đều trong thời gian bảo hành của Cochlear, không bổ sung thêm thời gian bảo hành hoặc bảo hành thêm. Thời gian bảo hành còn lại hoặc đang được bảo hành cho Sản phẩm ban đầu (gốc) vẫn tiếp tục được áp dụng cho bộ xử lý âm thanh, bộ điều khiển, phụ kiện và các thành phần khác được sửa chữa hay thay thế

Sơ suất, cẩu thả hoặc tai nạn

 

 

Bảo hành sẽ mất hiệu lực khi Cochlear xét duyệt, nếu chúng tôi tìm thấy bằng chứng của bất kỳ sơ suất, cẩu thả hoặc tai nạn gây ra với Sản phẩm nhận được,do bác sĩ hoặc bất kỳ ai khác.Ví dụ, Sản phẩm có bằng chứng bị nhai hoặc bị cắn được gọi là vi phạm

Thiệt hại vể thẩm mỹ

Bảo hành không bao gồm các thiệt hại về thẩm mỹ hay hao mòn vỏ bên ngoài như trầy xước,vết bẩn, vết lõm hoặc vỏ nhựa bị vỡ.

Dùng sản phẩm không phải của Cochlear

Bảo hành không bao gồm thiệt hại hoặc hỏng hóc phát sinh từ việc kết hợp với, hoặc liên kết với việc sử dụngSản phẩm này với bất kỳ bộ xử lý âm thanh không phải của Cochlear hoặc thiết bị cấy ghép không phải của Cochlear.

Những thay đổi do xử lý sai hoặc sửa chữa trái phép

Bảo hành sẽ mất hiệu lực khi Cochlear xét duyệt nếu có bằng chứng về sự thay đổi, xử lý sai hoặc sửa chữa Sản phẩm bởi bất kỳ ai khác ngoài nhân viên được cấp phép của Cochlear. Các trung tâm dịch vụ được ủy thác của Cochlear với những người đã được cấp phép sửa chữa của Cochlear.

Những hỏng hóc do nước

 

 

Bảo hành sẽ mất hiệu lực khi Cochlear xét duyệt nếu có bằng chứng về việc sử dụng sản phẩm trong nước mà sản phẩm đó không cho phép hoặc không phù hợp với các tính năng chống nước của sản phẩm hoặc với hướng dẫn chăm sóc và bảo quản được nhắc tới trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Sản phẩm. Hãy đảm bảo chắc bạn đã xem xét các thông tin trong hướng dẫn sử dụng Sản phẩm về cách sử dụng phù hợp và cách chăm sóc khi ở xung quanh môi trường nước

Các tai nạn hỏng hóc do động vật gây ra

 

 

Bảo hành này không bao gồm hỏng hóc do các loài động vật gây ra cho Sản phẩm.

 

 

Văn phòng Cochlear:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove NSW 2066, Australia Tel: 61 2 9428 6555 Fax: 61 2 9428 6352

Nihon Cochlear Co Ltd Ochanomizu-Motomachi Bldg, 2-3-7 Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan Tel: 81 3 3817 0241 Fax: 81 3 3817 0245

Cochlear (HKLtd Unit 1810 Hopewell Centre,183 Queens Road East, Wan Chai, Hong Kong SAR. Tel: 852 2530 5773 Fax: 852 2530 5183

Cochlear Medical Devide (Beijing) Ltd. Unit 2205-2207, Tower B, 91 Jianguo Road, Chaoyan g District Beijing 1000022, P.R. China Tel: 8610 8599 9924

Fax: 8610 8599 9804

Cochlear Limited (Singapore Branch) 6 Sin Ming Road, #01-16 Sin Ming Plaza Tower 2, Singapore 575585 Tel: 65 6553 3814 Fax: 65 6451 4105

Cochlear Korea Ltd 5F, Seong San BD, 1689-5, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea Tel: 82 2 533 4450 Fax: 82 2 533 8408

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA Tel: 1 303 790 9010 Fax: 1 303 792 9025

Cochlear AG European Headquarters, Peter Merian-Weg 4, CH - 4052 Basel, Switzerland Tel: 41 61 205 0404 Fax: 41 61 205 0405

Cochlear GmbH Karl-Wiechert-Allee 76A, D-30625 Hannover, Germany Tel: 49 511 542 770 Fax: 49 511 542 7770

 

 Hệ thống cấy ghép ốc tai điện tử Nucleus thuộc  một trong nhiều bằng sáng chế bản quyền quốc tế.  Nucleus là nhãn hiệu đăng ký của Cochlear Limited.  Cochlear và logo hình elip là thương hiệu của Cochlear limited. Xin vui lòng kiểm tra với Cochlear limited để xác nhận các thông  tin trong tài liệu này là hiện hành. © Cochlear limited 2011.

Tiktok
facebook [#176] Created with Sketch.
Facebook
phone_call_fill
Hotline: 0914 833 380
0.57211 sec| 2128.141 kb